Home / Podcast Besturen vanuit de Bron

Podcast 'Besturen vanuit de Bron'

Het programma Besturen vanuit de Bron is een korte praktijkgerichte serie om bestuurders te inspireren en te activeren om op een positieve manier de christelijke identiteit van hun school te benutten, te versterken en uit te dragen.

Dit programma is samengesteld door de VGS n.a.v. de introductie van Onderwijs van Waarde op 24 mei 2023 en wordt gepresenteerd door Kees de Groot. De podcastserie ‘Besturen vanuit de Bron’, gericht op zowel het PO als het VO, is te beluisteren op de website en Spotify.

Aflevering 1: dr. Simon Polinder

Om het chr. ref. onderwijs van meerwaarde te laten zijn, zullen we ons bewust moeten zijn van de cruciale rol van de direct betrokkenen: leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden en besturen.

Dr. Simon Polinder is voormalig associate lector Christelijke Professie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Aflevering 2: ds. Klaassen

Om te weten welke meerwaarde het chr. ref. onderwijs heeft, zullen we kennis moeten hebben van de context waarin het onderwijs plaatsvindt. Die context verandert snel. De ontwikkelingen in de samenleving vragen om bezinning en realiteitszin.

Ds. Klaassen is werkzaam bij Bijbels Beraad M/V.

Aflevering 3: ds. Kater

Wetend dat de basis van het christelijk reformatorisch onderwijs ligt in het onveranderlijke Woord van God, zien we onze hoop buiten onszelf liggen en zal het, ongeacht de omstandigheden, tot haar bestemming komen. Dat geeft moed en kracht om ondanks alles wat er op ons afkomt iedere dag hoopvol gestemd te zijn en perspectieven aan leerlingen aan te bieden die het zichtbare en tijdelijke voorbij gaan.

Prof. dr. Kater is Hoogleraar Praktische Theologie aan de TUA