Home / Bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomsten en lezingen

Onder de vlag van Onderwijs van Waarde worden in de toekomst steeds vaker bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast kunt u een lezing aanvragen over diverse onderwerpen.

Lezingen

Christelijk-reformatorische scholen vormen een “bubbel”, is een verwijt dat we vaak van buiten onze kring horen. Klopt dat eigenlijk wel? Zelfs als het waar is, laat het in elk geval zien dat we niet in een vacuüm opereren. Onze scholen en alle betrokkenen staan midden in de maatschappij. Sterker nog: we leiden onze leerlingen op om als christen te participeren in een pluriforme en seculiere samenleving. Dat vraagt om inzicht in wat er in en buiten onze gezindte speelt en hoe we daar vanuit onze identiteit mee kunnen of moeten omgaan. De VGS helpt u graag in de bezinning daarover. Bijvoorbeeld door een lezing te verzorgen of deel te nemen aan een panel. Dit kan tijdens ouderavonden, oudermorgens, ledenvergaderingen, thema-ontmoetingen, studiedagen van het personeel, gemeenteavond, (jeugd)verenigingsavond, bezinning van de kerkenraad enz.

Wij weten veel van thema’s als:

 • Vrijheid van onderwijs
 • Burgerschapsonderwijs
 • Maatschappelijke opdracht van de school / de kerk
 • Identiteit(s) ontwikkeling
 • Christen zijn
 • Relatie kerk en school
 • Onderwijsinspectie
 • Belangenbehartiging door de VGS: wat doen we en hoe doen we dat?
 • Toepassing identiteitsprofiel
 • Toelatingsbeleid; open/gesloten; gemeenschap
 • Emancipatiebeleid
 • Spanning op de grondrechten
 • Toekomst reformatorisch onderwijs
 • Genderideologie en het effect op het reformatorisch onderwijs
 • Kansengelijkheid

We geven hierover actuele informatie, maar proberen daarbij juist ook een Bijbelse, principiële duiding en onderbouwing te geven. Uiteraard gaan we altijd vooraf met elkaar in gesprek over uw specifieke behoeften en situatie om onze bijdrage zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen.
Meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met Kees de Groot.