VGS

Hierbij informeren we u over onze collectieve zomersluiting. Concreet betekent dit dat ons kantoor in week 31 en 32 (van maandag 2 t/m vrijdag 13 augustus) volledig gesloten is. In deze weken zijn er dus geen medewerkers aanwezig en zullen er geen mutaties of betalingen verwerkt worden. In die weken is er ook geen postbehandeling. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijft onze  bestuurder bereikbaar.

  • P.W. (Pieter) Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.moens@vgs.nl (in noodgevallen 06-30 58 55 00)

 

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe.

Voor alle data geldt Deo volente.