1 november 2018

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe gewichtenregeling

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Eerder bent u geïnformeerd over de plannen van minister Slob om de achterstandmiddelen op een nieuwe manier te verdelen over de scholen. Met name over de herverdeeleffecten leven in het onderwijs veel vragen.

Het ministerie van OCW belegt op 27 november 2018 te Utrecht in samenwerking met de PO-Raad een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe regeling. Er zal uitgebreid worden ingegaan op de (budgettaire) gevolgen van de nieuwe regeling, de overgangsregeling en de verwerking van de gewichtencontrole. U kunt zich voor deze bijeenkomst via deze link aanmelden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50