VGS

Vertegenwoordigen en verbinden

We beïnvloeden de publieke opinie en beleidsmakers zowel nationaal als internationaal op thema’s als vrijheid van onderwijs, instandhouding en kerndoelen. We brengen de belangen van onze scholen voor het voetlicht van beleidsmakers en nodigen hen uit op onze scholen om hen een goed beeld van het christelijk-reformatorisch onderwijs te geven. We participeren actiever in rondetafelgesprekken en (seculiere) media.  

Daarnaast is VGS een verbindende schakel tussen de VGS-scholen. Door netwerkbijeenkomsten, lezingen, DRS en VGS Connect werken we aan het gezamenlijk belang dat we elkaar nodig hebben vanwege de seculiere tegenwind en het gevaar van interne versplintering.

Meer informatie over dit thema vindt u hier.

Bij alles wat sinds de oprichting in 1921 veranderd is en nog veranderen zal, zal die aandacht voor identiteit blijven. Dit onderwerp is de corebusiness van de VGS.

Kennis ontwikkelen en delen

Het delen van kennis organiseren we via een eigen label: de VGS Academie. Met een breed en gestructureerd aanbod dragen we bij aan de ontwikkeling van onze diverse doelgroepen in het onderwijsveld, die zo de groei en bloei van onze scholen kunnen bevorderen. Daarbij zetten we zowel op kennis- en vaardighedenniveau als op het diepere niveau van inzicht en begrip (hogere orde denken) ons aanbod neer. Jaarlijks brengen we een gids uit met het nieuwste aanbod voor vijf verschillende doelgroepen. We werken samen met deskundigen van bijvoorbeeld de EMG, Nederlands debatinstituut en de VU. VGS Academie ontwikkelt op beperkte schaal zelf kennis, met name gericht op de doorwerking van identiteit in de scholen. We werken daarin samen met studenten en andere kennisinstituten.

Meer informatie over dit thema vindt u hier.

Met VGS Academie bundelen we alles wat met opleiding, training en onderzoek te maken heeft.

Efficiënt ontzorgen 

Veel van ons werk is gericht op het ontzorgen van directies en besturen, zodat die zich kunnen richten op hun kerntaak: onderwijs geven. Ontzorgen doen we door heldere dienstverlening te bieden op administratief gebied, door verdere inzet en integratie van onze systemen met de scholen. Ons streven is dat zoveel mogelijk handmatige handelingen overgenomen worden door ICT.

Iedere euro die u op de administratie bespaart, kan direct naar het onderwijs.

Zo werken we aan een centrale klantlogin, een nieuwe site waarop alle downloads te vinden zijn en optimalisatie van onze interne processen waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Producten als WIS collect, een nieuwe versie van VGSbegroot.nl en dashboards sluiten daar naadloos bij aan. Onze dienstverlening willen we opnieuw structuren en meer aan laten sluiten bij de veranderingen in inrichting en omvang van onze scholen.

Meer informatie over dit thema vindt u hier.

Toekomstgericht adviseren 

Onze adviesdienstverlening heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. We zijn strategisch gesprekspartner voor de schooldirecteur en –bestuurders/toezichthouders. Doordat we veel specialisten hebben, kunnen we vraagstukken steeds meer multidiscplinair aanpakken. Daarnaast richten we ons op de ontwikkelingen rond schaalvergroting om ook grotere besturen als adviseurs van dienst te kunnen zijn. Verder ontwikkelen wij ons op de zachtere thema’s rond cultuur & leiderschap en verandermanagement als aanvulling op onze deskundigheid op hardere thema’s als financiën, structuurvraagstukken en juridische zaken. 

Meer informatie over dit speerpunt vindt u hier.

We praten graag met u door over deze thema’s. Neem gerust contact met ons op.