5 maart 2018

Vergoeding vrijwilliger en aangifte IB47

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Als u een vrijwilliger een vergoeding verstrekt die hoger is dan € 1.500 per jaar, meer dan € 150 per maand en meer dan € 4,50 per uur, dan dient u na afloop van het kalenderjaar een IB47-formulier in te vullen.

Door middel van het formulier ‘Opgave vrijwilligersvergoeding’ kunt u deze vergoeding aan de betreffende vrijwilliger over laten maken.

De codering op de betaalopdrachten kan verschillen. Het kan zijn dat er op een school vrijwilligers zijn voor bijvoorbeeld de schoonmaak en het tuinonderhoud.

Door ‘IB47’ in de commentaarregel te laten vermelden, kunt u na afloop van het kalenderjaar makkelijk inzicht krijgen in welk bedrag u aan vrijwilligersvergoedingen in een bepaald jaar uitbetaald heeft aan een vrijwilliger. Als u inlogt in Afas en onder het kopje commentaar ‘IB47’ typt, dan krijgt u alle vrijwilligersvergoedingen te zien waarvoor u aangifte IB47 moet doen.

Als u hier verder vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder FA.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Janneke van Wingerden
  j.vanwingerden@vgs.nl
  0180-44 26 85
  -