24 augustus 2018

Variabelen VGS Begroot bijgewerkt

De variabelen van VGS Begroot zijn bijgewerkt. Dit betekent dat alle bekende definitieve bekostigingsgegevens zijn verwerkt. Voorlopige beschikkingen zijn nog niet in het model opgenomen.

Wat staat wel in VGS Begroot?

  • Alle nieuwe bekostigingsvariabelen met betrekking tot de personele bekostiging, het personeel- en arbeidsmarktbeleid en de prestatiebox.
  • De extra middelen voor werkdrukvermindering zijn conform uw beschikkingen verwerkt onder het personeel- en arbeidsmarktbeleid.
  • De kleine scholentoeslag is verhoogd onder het personeel- en arbeidsmarktbeleid.
  • De gewichtenregeling is aangepast voor schooljaar 2018/19.

Wat is staat nog niet in VGS Begroot?

  • De gewichtenregeling vanaf schooljaar 2019/20. Er komt een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. VGS Begroot is hier nog niet op ingericht. Dit betekent dat de bekostiging vanaf 2019/20 uitgaat van de huidige regelgeving. Voor veel scholen zal dit kloppen, andere scholen kunnen het beste een correctiebedrag opnemen. Mogelijke gevolgen voor uw school kunt u hier
  • De loontabellen van de nieuwe cao. Hoewel de hoogte van de salarissen voor komend jaar bekend is, zijn de actuele tabellen nog niet in VGS Begroot opgenomen. De nieuwe bekostiging die hiervoor moet compenseren is namelijk nog niet gepubliceerd. Om een vertekening van het exploitatieresultaat te voorkomen wordt gewacht met de aanpassing van de loontabellen tot ook de bekostiging bekend is.