VGS

Wie wij zijn

De Eben-Haëzerschool is een school met een zelfstandig stichtingsbestuur met de naam ‘Stichting
tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag’, opgericht in 1967. Dit bestuur bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Rhenen en Elst). De grondslag van ons onderwijs is de onveranderlijke waarheid van Gods Woord en zoals dat nader uitgelegd is in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is ook uitgewerkt in de statuten en in het identiteitsbeleid van de school. Onze school heeft als doel het onderwijzen en vormen van kinderen in de basisschoolleeftijd van wie de ouders/verzorgers lid zijn van verschillende kerkelijke gemeenten. Ook het personeel heeft een diverse kerkelijke achtergrond. De school hanteert een toelatings- en aannamebeleid.

Teamleider (bovenbouw)

Vanaf volgend cursusjaar wil het bestuur starten met een nieuw managementteam bestaande uit een (nieuwe) directeur-bestuurder en drie teamleiders: een teamleider onderbouw (groep 1-4), een teamleider bovenbouw (groep 5-8) en een teamleider zorg. De functies voor teamleider onderbouw en zorg zijn (intern) vervuld. Voor de functie van teamleider bovenbouw zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat.

De school verwacht van de teamleider dat deze innerlijk betrokken is op het reformatorisch onderwijs. De teamleider maakt deel uit van het managementteam en is in staat om dagelijks leiding te geven aan een deelteam. Daarvoor zijn leidinggevende kwaliteiten belangrijk. Hij/zij weet collega’s te stimuleren en helder te communiceren met belanghebbenden. Naast vier dagdelen ambulante tijd is de mogelijkheid voor aanvullende lesgevende taken bespreekbaar.

Klik hier voor een uitgebreide profielschets.

Voor een oriënterend kennismakingsbezoek aan de school kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder dhr. J. Karens, tel. 0317-612659 (school). U kunt uw gemotiveerde sollicitatiebrief met CV per e-mail tot uiterlijk D.V. zaterdag 6 juli 2019 sturen naar gheemsbergen@kliksafe.nl (t.a.v. secretaris, dhr. G. Heemsbergen).

De wervings- en selectieprocedure wordt begeleid door de VGS. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze hr-adviseurs.