VGS

           DIRECTEUR-BESTUURDER

Wij verwachten van de directeur-bestuurder dat deze innerlijk betrokken is op het reformatorisch onderwijs en zichtbaar gestalte kan geven aan de identiteit van de school. Ook is onze nieuwe leider in staat om zowel intern als extern verbindend op te treden en weet een duidelijke koers te bepalen in de visie op onderwijs en zorg. Dit nieuwe gezicht van onze school weet met het team een gezamenlijke richting in te slaan en maakt daarbij gebruik van het menselijk kapitaal binnen de school.

De scheiding tussen bestuur en toezicht is ingevuld door het mandateren van een groot aantal bestuurlijke taken aan de directeur-bestuurder. In deze (groeiende) rol is de nieuwe directeur-bestuurder een belangrijke koersbepaler die vanuit verbinding werkt aan draagvlak en richting.

Wij bieden een functie met vrijheid en verantwoordelijkheid, een vakbekwaam team en een betrokken achterban. Wij belonen dit met de salarisschaal DC. Kortom, een prettige omgeving om persoonlijk te ontwikkelen en om de schoolorganisatie verder een profiel te geven.

Klik hier voor een uitgebreide profielschets.

Uw sollicitatie verwachten wij vóór D.V. 1 februari 2019. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De data voor de sollicitatiegesprekken zijn D.V. 13 februari (eerste gespreksronde) en 5 maart (tweede gespreksronde).

De wervings- en selectieprocedure wordt begeleid door de VGS. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze hr-adviseurs.