VGS

Eén van de opdrachten van de nieuwe voorzitter is het voor het voetlicht brengen van de kernboodschap van de VGS in het publieke domein op een frisse en eigentijdse manier. Dit, vanuit een diepe innerlijke verworteling en zonder inhoudelijke verwatering. De voorzitter is een verenigingsbestuurder die zijn leden en achterban kent én een belangenbehartiger die vanuit visie de stem van het reformatorisch onderwijs doet klinken.

VGS biedt:

 • Een uitdagende bestuursfunctie bij een organisatie met veel ontwikkelpotentieel;
 • 60 toegewijde collega’s in zelforganiserende teams;
 • Een financieel gezonde, klantgerichte dienstenorganisatie;
 • Een belangenkoepel die zich o.a. in politiek en media inzet voor het christelijk reformatorisch onderwijs
 • Een breed samengestelde, rolvaste en constructief-kritische Raad van Toezicht;

Over VGS

De VGS is dienstverlener en belangenbehartiger voor het christelijk-reformatorisch onderwijs en adviseert en verzorgt de administratie voor ruim 200 klanten, waaronder 175 scholen en 13 peuterspeelzalen. De VGS is een groeiende organisatie met 65 medewerkers (ongeveer 50 fte), verdeeld over Belangenbehartiging, Administratie, Advies en Staf/MT/overig. De komende jaren zal het aantal medewerkers naar verwachting toenemen.

De VGS zal zich de komende tijd richten op schaalvergroting, hetgeen inhoudt dat er voor het dienstverleningsaanbod nieuwe klanten geworven zullen worden, waaronder protestants-christelijke onderwijsorganisaties. De vormgeving van deze verbreding van het klantenbestand behoort tot de bestuurlijke opdracht van de te benoemen kandidaat.

De VGS biedt tevens een uitgebreid scholingsaanbod aan schoolleiders, bestuurders en toezichthouders. Deze professionalisering is gericht op zes terreinen: Bestuur en Organisatie, Juridische Zaken, Financiële Administratie, Personeels- en Salarisadministratie, HRM en Financiën.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Identitaire verworteling: werken vanuit innerlijke overtuiging en een innerlijk doorleefde geloofsovertuiging met een brede kennis van het christelijk-reformatorisch gedachtengoed.
 • Overtuigende visie: een heldere visie op de inhoud, het belang én de toekomst van het christelijk-reformatorisch onderwijs, mede in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende druk op de denominatie vanuit politiek en samenleving.
 • Eigentijds ambassadeurschap: op een voor de achterban herkenbare en tegelijk eigentijdse wijze het christelijk-reformatorisch onderwijs vertegenwoordigen en het reeds brede netwerk verder uitbouwen. Een goed gevoel voor politieke verhoudingen is hierin onmisbaar.
 • Verbinden met een open mind: vanuit visie de dialoog aangaan met verschillende stakeholders en stromingen binnen de eigen achterban.

Functie-eisen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • U stemt in met de grondslag en het doel van de vereniging en draagt het christelijk-reformatorisch erfgoed doorvoeld, doorleefd en met overtuiging uit.
 • U bent actief betrokken bij één van de in de VGS participerende kerken.
 • U heeft aantoonbare meerjarige eindverantwoordelijke ervaring (bij voorkeur als bestuurder) in een (onderwijs-)organisatie.
 • U kunt aantoonbaar laten zien dat u als bestuurder koersvast en vanuit een faciliterende rol met heldere kaders ruimte en richting geeft aan de leidinggevenden en (staf)medewerkers.
 • U heeft van nature het inspirerend vermogen om te verdiepen, verbreden en verbinden waar het gaat om de interne en externe opdracht van de VGS.

Meer informatie?

Denkt u dat deze functie bij u past maar heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Sandra Rodgers, senior recruiter/consultant bij ScoliX via sandrarodgers@scolix.nl of 020 737 00 61.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving- & selectieprocedure voor de VGS. Graag ontvangen zij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 27 november 2023 vóór 09:00 uur via deze link.
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissies vinden plaats in Ridderkerk.

Belangrijke data

 • Sluitingsdatum: 27 november 2023
 • Voorgesprekken ScoliX: 4 & 5 december 2023
 • 1e gesprek BC en BAC: 13 december 2023
 • 2e gesprek BC en BAC: 20 december 2023

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Een assessment maakt in principe deel uit van de procedure.