10 juli 2018

Update variabelen VGS Begroot

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Binnenkort zullen de variabelen in VGS Begroot bijgewerkt worden. Hieronder een aantal zaken die u moet weten.

Na de begrotingsronde van 2018 zijn de variabelen in VGS Begroot niet meer bijgewerkt. Reden is dat veel scholen handmatig regels op hebben genomen voor extra middelen. Denk aan verhogingen van de prestatiebox, extra inkomsten vanuit convenant leerkracht en natuurlijk de middelen voor werkdrukvermindering. Bij een tussentijdse update zouden deze extra middelen dan dubbel in de begroting staan, waardoor werkbegrotingen of modellen voor formatieplannen een onrealistisch beeld zouden geven. Er is daarom gewacht met het bijwerken van de variabelen tot een rustige periode.

Inmiddels is de bekostiging voor 2018/19 bekend. In de loop van de zomervakantie (in de week van 13 augustus) zullen de variabelen in VGS Begroot wordt bijgewerkt. Dit betekent dat alle actuele bekostigingsinformatie in de begroting wordt verwerkt.

Verwijderen extra opgenomen bekostigingsregels
Wanneer u na de zomervakantie verder wilt werken in een werkbegroting is het belangrijk om alle extra opgenomen bekostigingsregels uit het model te verwijderen. Verwachte indexaties zijn immers verwerkt in de bekostiging. De middelen voor werkdrukvermindering en kleine scholentoeslag worden conform regelgeving verwerkt onder het personeel- en arbeidsmarktbeleid.

Wijziging na definitief CAO
Indien er een definitieve CAO is afgesloten zullen ook de gevolgen hiervan in het begrotingsmodel worden verwerkt. Enerzijds leiden de nieuwe loonschalen tot hogere loonkosten, anderzijds zal hier bekostiging vanuit het rijk tegenover staan. Wanneer beide gevolgen (voor loonkosten en bekostiging) bekend zijn, zal VGS Begroot bijgewerkt worden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Sander den Hartog MSc
  s.denhartog@vgs.nl
  0180-44 26 98
  06-10 99 33 00