18 juni 2018

‘De geloofstaal overbrugt de taalgrenzen.’

Chris van der Velden, directeur bestuurder van de vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag in Krimpen a/d IJssel, was in 2016 aanwezig bij de European Conference for Christian Education in the Netherlands (ECCEN). Hij deelt graag zijn ervaring:

“Echt aanbevolen! Als je op zo’n internationaal congres met collega’s van hart tot hart spreekt, ervaar je dat de geloofstaal de taalgrenzen overbrugt.

Dan ervaar je: Pinksteren is een heilsFEIT! Je ziet iets wat Johannes zegt over die grote schare, die niemand tellen kan, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen. Dat is mijn ervaring tijdens de voorgaande drie-daagse!”

Nadenken over de vrijheid van religie en onderwijs vanuit Europees perspectief

Graag nodigen we u – als schoolleider, bestuurder, christelijke politicus of leraar – uit voor de ECCEN 2018.

De vierde editie wordt gehouden op 12 t/m 14 september 2018 in Apeldoorn. Tijdens deze conferentie komen Europese opleiders samen om na te denken over de vrijheid van religie en onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Er is ruimte voor ontmoeting, gesprek en het delen van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Meer informatie over de conferentie leest u in de flyer en via www.eccen.eu