VGS

Werkgevers worden in toenemende mate – ook in financiële zin – verantwoordelijk gesteld voor de re-integratie van zieke werknemers. Voor de schoolleiding is het daarom van belang om de terugkeer van de zieke medewerker op de werkplek te bespoedigen. Tijdens deze training worden handreikingen aangereikt om leiding te geven aan deze complexe ziektedossiers.

Doelstelling en leerdoelen

 • U heeft kennis van de inhoud van de procesgang bij ziekte in de eerste twee jaar.
 • U kent de mogelijkheden van ontslag na twee jaar ziekte.
 • U krijgt inzicht in de diverse (complexe) oorzaken van verzuimdossiers en een handreiking voor de aanpak van de re-integratie.

Opbouw

Na een inleiding met de actualiteiten rondom het (wettelijk) kader van een goede verzuimbegeleiding, zal de training in het teken staan van complexe casuïstiek die aansluit bij de praktijk van een leidinggevende in het voeren van de verzuimbegeleiding. De nadruk valt daarbij op het oefenen van vaardigheden en het aanreiken van tools. Tevens zal er gelegenheid zijn uw eigen schoolspecifieke casus in te brengen en kennis uit te wisselen met vakgenoten.

 • Doelgroep

  Managementassistenten, schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 12
 • Aanvangsniveau

  De training is geschikt voor zowel een startende als een meer gevorderde deelnemer.
 • Aantal uur

  3 uur

Trainers

 • 10 april 2019
 • 13:00 – 16:00 uur
 • € 235 vrijgesteld van BTW
 • Kantoor VGS adresgegevens
  Kastanjelaan 10, Ridderkerk