VGS

De ontwikkelingen ten aanzien van medezeggenschap gaan snel. Professionalisering van (G)MR-leden wordt daarom steeds belangrijker. Zo heeft de Wet versterking bestuurskracht veel wijzigingen opgeleverd voor de driehoeksverhouding (G)MRbestuur- raad van toezicht. Hoe geef je invulling aan het overleg tussen de toezichthouders en (G)MR? Wat is het verschil tussen instemmings- en adviesbevoegdheden en hoe kun je bevoegdheden omzetten?
In deze training krijgt u antwoord op deze en andere vragen en gaan we hierover in discussie.

Doelstelling en leerdoelen

 • Praktisch inhoud kunnen geven aan de rolverdeling in de driehoeksverhouding (G)MR-bestuur-raad van toezicht.
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap
  weten toe te passen in de praktijk.
 • Meer inzicht krijgen in de bevoegdheden en de werkwijze van de (G)MR en deze weten toe te passen.

Opbouw

De VGS zal toelichten waarom en hoe medezeggenschap een steeds grotere rol krijgt en wat het belang  ervan is. De RMU zal ingaan op de bevoegdheden en werkwijze van de (G)MR en dat aan de hand van
voorbeelden illustreren. Vervolgens oefenen we met behulp van casuïstiek hoe u medezeggenschap handen en voeten geeft.

Het is ook mogelijk een incompany training aan te vragen.

 • Doelgroep

  (G)MR-leden, directeuren, bestuurders en toezichthouders
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk
 • Aantal uur

  3 uur

Trainers

 • In overleg
 • € 195 vrijgesteld van BTW
 • Kantoor VGS adresgegevens
  Kastanjelaan 10, Ridderkerk