Training Klachtrecht in het onderwijs

Een ouder dient een klacht in: wat moet ik doen? U weet dat de school een klachtenregeling heeft, maar hoe werkt het precies? Wat is de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie daarin? Wie doet wat? Deze en meer vragen komen tijdens deze training Klachtrecht in het onderwijs aan bod.

Doelstelling en leerdoelen

  • U leert de klachtenprocedure te doorgronden.
  • U kent de systematiek van de klachtenregeling.
  • U weet precies hoe u moet handelen bij een klacht.
  • Aan de hand van casussen weet u wat uw valkuilen zijn en hoe u deze kunt voorkomen.

Opbouw
Eerst zal kort worden ingegaan op het wettelijk kader. Al snel schakelen we naar de praktische toepassing van hoe te handelen bij een klacht. Daarbij lopen we de klachtenregeling stapsgewijs door. We bespreken de rollen van onder andere de directeur, de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie. Tot slot behandelen we casuïstiek.

Informatie

Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders, toezichthouders en leden van de medezeggenschapsraad in het primair (speciaal) en voortgezet onderwijs

Datum, tijd en locatie
13 september 2018
13:00 – 16:00
Kantoor VGS, Ridderkerk

Trainer
Mr. Tineke Mulder juridische allrounder en beleidsondersteuner geschillencommissies

Kosten
235 euro, vrijgesteld van BTW

Aantal deelnemers
Minimaal 12 en maximaal 20

Aanvangsniveau
Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk

Aantal uur
3,5 uur, bestaande uit 2,5 contacturen en 1 uur voor het doornemen van de klachtenregeling van de eigen school.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor deze training.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Tineke Mulder
  t.mulder@vgs.nl
  0180-44 26 50
  06-44 27 60 06