Training Groeien in intern toezicht

Hoe werkt u als toezichthouder optimaal samen met het bestuur? Hoe zorgt u voor voldoende tegenspel? Is onafhankelijk toezicht in een dorpsgemeenschap wel mogelijk? In deze tweedaagse training werken we in een kleinschalige opzet aan het versterken van vaardigheden en attitude zoals die van een toezichthouder verwacht mogen worden.

Doelstelling en leerdoelen

  • U weet welke informatie nodig is om onafhankelijk en toch betrokken toezicht te houden.
  • U krijgt zicht op het effect van de persoonlijkheidsstijlen op de groepsdynamiek.
  • U bouwt aan passende interventies die rolvast gedrag bevorderen en bijdragen aan scherp toezicht.
  • U kent de ruimte binnen uw rol als toezichthouder en weet deze actief in te zetten.
  • U heeft inzicht in de belangrijkste vraagstukken rondom integriteit en weet daar op een goede manier mee om te gaan.

Opbouw
De training is opgebouwd uit een mix van college-achtige momenten, gesprekken en workshops. Iedere deelnemer legt daarnaast een eigen portfolio aan met de leervragen en relevante documentatie.

Informatie

Doelgroep
Toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs

Trainers

Kosten
780 euro, vrijgesteld van BTW

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 12

Aanvangsniveau
Minimaal één jaar ervaring als toezichthouder. Bij voorkeur beschikt u over het certificaat van de training Beginnende bestuursleden en toezichthouders.

Aantal uur
15 uur

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Leonard Niewenhuijse MSc
  l.niewenhuijse@vgs.nl
  0180-44 26 97
  06-51 51 28 63