12 september 2018

Terugblik zomerschool 2018

Een aantal weken geleden vond de zomerschool 2018 plaats in Gouda. De zomerschool wordt georganiseerd voor christelijke young professionals; studenten en hoger opgeleiden tot 35 jaar. In deze week werken zij op een persoonlijke manier aan het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid, denken ze na over hun christelijke wereldbeeld en onderzoeken ze hoe ze op een verantwoorde manier hun plek kunnen innemen in de maatschappij. Persoonlijke vorming liep als een rode draad door het programma en wordt gerealiseerd door gesprek, kennisdeling, momenten van persoonlijke reflectie en verwerking. Het doel is een brede vorming die op intellectueel, cultureel, geestelijk en maatschappelijk gebied bagage meegeeft.

Waardevol

Corwin van Strien, financieel adviseur bij VGS, heeft ook deelgenomen aan de editie van 2018. Hoe hij dit heeft ervaren? “Het was erg boeiend om met andere christelijke jongeren een week stil te staan bij vragen die er toe doen. We spraken over onze plaats in de maatschappij, over de toekomst en het heden van christelijk-reformatorisch Nederland, over geloof en geloven, over onze idealen. Dat gaf meer dan genoeg stof tot nadenken. De uitgenodigde sprekers inspireerden ons met hun verhaal en hun gedachten bij deze onderwerpen. Het was een waardevolle week waarin ons veel handvatten zijn aangereikt voor het leiden van een zinvol leven. Ik raad het van harte aan!”

De zomerschool is een initiatief van Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, RMU en VGS.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien MSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73