9 juli 2018

Taalvaardigheden verbeteren? Vraag subsidie aan!

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Het kabinet trekt structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid onder ouders en werknemers van scholen, voorschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Vanaf 1 augustus opent een tweede aanvraagronde voor deze subsidie.

Ouders
Er kan subsidie worden aangevraagd om lage taalvaardigheden onder ouders te verbeteren. Van het geld kunnen bijvoorbeeld voorleestrainingen worden aangeboden of ondersteuning bij het maken van huiswerk met de kinderen. Ook kan worden ingezet op activiteiten die de communicatie met de instelling verbeteren of kan een taaltraject worden georganiseerd.

Werknemers
Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor opleiding en cursussen die de taalvaardigheid van het personeel verbetert. Het gaat hierbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheden zijn subsidiabel.

Op=op
Aanvragen kan van 1 augustus tot en met 15 oktober 2018 en toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Informatie over de subsidiebedragen en het aanvragen zijn te vinden op de website van Tel mee met Taal.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien MSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73