8 januari 2018

Subsidieregeling werkdrukvermindering (aanvragen: vanaf 15 januari)

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

‘Scholen weten zelf het beste wat ze nodig hebben om de werkdruk tegen te gaan’, stelt minister Arie Slob.

Voor de aanpak van werkdruk wordt met deze regeling voor ongeveer 50 scholen budget beschikbaar gesteld. Het betreft een eenmalige subsidie van maximaal € 8.000,- per bevoegd gezag, die voor uiteenlopende zaken en activiteiten mag worden aangevraagd. U bepaalt als school zelf of het bedrag wordt besteed aan bijvoorbeeld de aanschaf van ICT, de inhuur van externe begeleiding of scholing van personeel.

Het bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom zaak om uw subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Dit is mogelijk van 15 januari tot en met 31 maart 2018. Onderdeel van de aanvraag zijn een begroting en een plan van aanpak voor de besteding van het bedrag. Verdere informatie over de regeling en de aanvraag zijn te vinden via deze website.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien MSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73