10 april 2018

Subsidie herintreders

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Het lerarentekort neemt steeds grotere vormen aan. Zeker na de toekenning van extra gelden voor werkdrukvermindering is dit een grotere uitdaging. Een oplossing is niet direct voorhanden, maar wellicht biedt de stille reserve uitkomst.

Deze zogenaamde stille reserve, bestaat uit mensen die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet (meer) werkzaam zijn in het onderwijs. In het PO zijn dit minimaal 31.000 personen. Velen van hen hebben jarenlange ervaring binnen en buiten het onderwijs. Wellicht een waardevolle aanvulling op uw schoolteam.

Besturen die herintreders in dienst nemen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van 2.500 euro per herintreder. Dit bedrag kan worden ingezet voor ondersteuning en begeleiding. Deze subsidieregeling loopt nog tot en met eind 2018. De subsidie is nog beschikbaar voor een groot aantal nieuwe herintreders, aangezien pas 10 procent van het totaal beschikbare budget is gebruikt.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arie Arends BEc
  a.arends@vgs.nl
  0180-44 26 68
  06-40 52 37 07