11 april 2018

Staat van het Onderwijs: ongelijkheid vooral naar sociale klasse

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

De ongelijkheid neemt toe signaleert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse staat van het onderwijs, maar dan vooral op sociaal economische factoren. Kinderen van hoog opgeleide ouders zitten steeds minder vaak in de klas bij kinderen met laag opgeleide ouders. Daarnaast hebben hoogopgeleiden de neiging zich af te scheiden van de rest van het onderwijs. De segregatie is extreem in Nederlandse steden laat internationale vergelijking zien.

Omdat reformatorische scholen met name selecteren op basis van geloof doet dit probleem zich minder voor op onze scholen. Daar zitten wel alle sociale klassen bij elkaar, hoewel ook in reformatorische kring het opleidingsniveau over de hele linie is gestegen.

Een ander punt is dat het niveau van het Nederlands onderwijs over de hele linie daalt, in internationaal vergelijkend perspectief. Dit lijkt vreemd omdat de onderwijsinspectie constateert dat er steeds minder zwakke scholen zijn en ook de waardering goed wordt steeds vaker uitgedeeld.

De inspectie constateert verder dat de maatschappelijke opgave van scholen onder druk staat. Er is sprake van ongelijke kansen, de schoolverschillen zijn erg groot en op het terrein van burgerschap heerst veel onduidelijkheid.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met