12 juli 2018

Schoolleidersdag 2018: Toekomstperspectief voor het onderwijs

De huidige ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij vragen om doordenking. Wat is uw visie op het onderwijs van de toekomst? Binnenkort zult u namelijk de strategische doelen en schoolplannen moeten opstellen. En hoe verhoudt dit plan zich tot de maatschappelijke thema’s? Welke plek geeft u aan de vorming van de kinderen?

Schoolleidersdag 2018
D.V. vrijdag 5 oktober vindt de jaarlijkse schoolleidersdag plaats. Samen met uw collega’s een dag om te reflecteren en na te denken over de visie voor het onderwijs. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en workshops rondom het thema.

Claire Boonstra en haar visie op het onderwijs
De hoofdlezing wordt verzorgd door Claire Boonstra. Ze is ingenieur Civiele Techniek, werkte als manager bij onder andere KPN en Unilever en is groot geworden met haar succesvolle Augmented Reality startup Layar. Van corporate bedrijven tot ambtenaren, van leerkrachten en leerlingen tot leiders – overal weet ze mensen op een krachtige wijze in beweging te brengen. Ze inspireert onderwijsinstellingen en nodigt ze uit om zelf op zoek te gaan naar hun visie op het leren en ontwikkelen in de toekomst. Ze stelt fundamentele vragen over het waarom en waartoe van onderwijs, over diepgewortelde overtuigingen en gewoontes. Ze plaatst het binnen de context van doorslaggevende bewegingen in de maatschappij, geeft concrete voorbeelden en deelt haar eigen inzichten.

Als reactie op de hoofdlezing hoopt drs. D. van Meeuwen, zijn visie te geven op christelijk, toekomstbestendig onderwijs. Dhr. Van Meeuwen is lid CvB Hoorbeeck College en Van Lodenstein College en voorzitter van de projectgroep Leren 2020.

Workshops
In de middag kunt u aansluiten bij diverse workshops. Meer informatie hierover volgt.

Datum, tijd en locatie
De Schoolleidersdag wordt gehouden op vrijdag 5 oktober van 09.30 tot 17.00 uur in Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25 in Houten. Een prachtige locatie, centraal gelegen bij Utrecht.

Save the date
Zet u de datum alvast in uw agenda? U kunt zich vanaf september inschrijven via www.vgs.nl/agenda.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de organisatoren:
Arnold van Huizen | a.vanhuizen@vgs.nl
Anton de Jong | t.j.c.dejong@driestar-educatief.nl
Wim van den Bosch | w.vandenbosch@driestar-educatief.nl

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arnold van Huizen MSc
  a.vanhuizen@vgs.nl
  0180-44 26 71
  06-12 77 62 49