1 november 2018

Regeling fusiecompensatie met twee jaar verlengd

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over het onderwerp leerlingendaling zijn door de heer Bisschop (SGP) vragen gesteld aan minister Slob over de fusiecompensatieregeling in het primair onderwijs. De huidige regeling kent een afbouw in de compensatie voor fusies na 1 augustus 2019. Fusies na deze datum ontvangen minder dan zes jaar compensatie.

In een schriftelijke reactie van minister Slob op deze vragen geeft de minister aan dat de huidige regeling met twee jaar wordt verlengd. Concreet betekent dit dat wanneer gekozen wordt voor een scholenfusie op 1 augustus 2020 of 1 augustus 2021 scholen ook dan nog zes jaar volledige compensatie ontvangen. Scholen die per 1 augustus 2022 fuseren, ontvangen nog vijf jaar volledige compensatie.

De minister beargumenteert zijn keuze door erop te wijzen dat de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht. De VGS herkent dit beeld en kan zich vinden in de afweging van de minister.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50