14 december 2017

Performance management – uw digitale gesprekkencyclus!

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen. Voor het beoordelen, ontwikkelen en belonen van uw medewerkers voert u regelmatig gesprekken met uw medewerkers. Performance Management binnen de e-HRM-portal Youforce ondersteunt u en uw medewerkers bij dit proces en geeft u inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van uw medewerkers. Tevens helpt het u bij een goede dossiervorming omtrent dit onderwerp.

Conform artikel 9.3 van de cao PO dient u vorm te geven aan een gesprekkencyclus. Middels de implementatie van de module Performance management beschikt u over een gebruiksvriendelijke tool waarmee u uw gesprekkencyclus professioneel inricht en waarin ook de herijkte bekwaamheidseisen een plaats krijgen.

Heeft u reeds een gesprekkencyclus binnen uw school waarover u tevreden bent, dan kan deze als uitgangspunt dienen voor de in te richten digitale gesprekkencyclus. Op basis van een intakegesprek met een adviseur bij u op locatie wordt voor u een omgeving van Performance Management ingericht. U krijgt daarbij schoolspecifieke adviezen. Nadat wij de gesprekkencyclus hebben ingericht, komen wij deze bij u op locatie testen en krijgt u uitleg over de functionaliteiten.

In dit tweede bezoek reiken onze adviseurs u tevens handvatten aan als het gaat om de uitvoer van de gesprekkencyclus, het maken van juiste verslaglegging en het oefenen met (lastige) casuïstiek.

Tijdens onze regioavonden hebben wij u al kort iets kunnen laten zien. Velen van u hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een demo op locatie. Wij zullen u dan ook binnenkort benaderen voor een afspraak, waar mogelijk in regio- of federatieverband. In vervolg daarop kunnen dan de intakegesprekken bij u op school gaan plaatsvinden.

Uw investering voor de module Performance Management is vanaf € 1.995,00 (afhankelijk van eigen wensen). Wilt u meer informatie of wilt u zelf alvast een afspraak maken? Neemt u dan contact op met Arno van Buuren.

Bekijk ook de flyer!

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  a.vanbuuren@vgs.nl
  0180-44 26 64
  06-30 99 41 99