Schoolleidersdag

Begin oktober wordt ieder jaar de schoolleidersdag georganiseerd in samenwerking met Driestar educatief. Deze dag heeft als doel schoolleiders toe te rusten voor hun taak en geeft gelegenheid om te netwerken.

Doelstelling en leerdoelen

  • U krijgt zicht op strategische ontwikkelingen die in de onderwijssector en daaromheen van belang zijn.
  • U krijgt ideeën aangereikt welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor uw school.
  • U wordt in de gelegenheid gesteld met collega’s diepgaand van gedachten te wisselen over deze thema’s

Opbouw
Er zijn centrale lezingen en daarnaast zullen er workshops worden gegeven.

Informatie

Doelgroep
Schoolleiders, dat wil zeggen directeuren, bestuurders, teamleiders

Datum, tijd en locatie
5 oktober 2018
09.30 tot 17.00 uur
Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25 in Houten

Trainer
Deze dag zal worden verzorgd door externe sprekers

Aantal deelnemers
Minimaal 75 en maximaal 125

Aantal uur
8 uur

Aanmelden
U kunt zich nog niet aanmelden voor dit evenement.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arnold van Huizen MSc
  a.vanhuizen@vgs.nl
  0180-44 26 71
  06-12 77 62 49