VGS

1. Vergroting vrije ruimte

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daar bovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste €400.000,- van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van €400.000,- dat werkgevers in de nieuwe situatie €6.800,- onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van €4.800,- nu. Voor het bedrag boven €400.000,- blijft het percentage van 1,2% gelden. Dit is interessant voor het MKB, maar ook voor alle schoolbesturen binnen ons klantenbestand. Ook de grotere schoolbesturen profiteren immers van het hogere percentage over de eerste €400.000,-

2. VOG vrijgesteld

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet in augustus 2018 beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven, waar dus tevens andere geledingen van mee profiteren.

NB. Uiteraard gaat bovenstaande pas gelden als het Wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

Bron: Rijksoverheid.nl