VGS

Voorwaarden

Met de subsidie worden de studiekosten en (een deel van) het studieverlof vergoed. Per schoolbestuur kan voor maximaal drie onderwijsassistenten een subsidieaanvraag worden gedaan. Overige voorwaarden zijn te vinden in artikel 3 t/m 8 van de in de Staatcourant gepubliceerde regeling.

Let op

‘De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen’, vermeldt artikel 5 van de regeling. Gezien het beperkte subsidiebedrag is het zaak om niet onnodig lang te wachten met het indienen van de aanvraag. Aanvragen is mogelijk vanaf het moment waarop de onderwijsassistent met de opleiding start.

Update 7 januari 2019

Een aantal scholen heeft aangegeven dat werknemers (overwegen te) starten met de opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (AD PEP). Deze opleiding leidt niet op tot bevoegd leerkracht. Navraag bij de subsidieverstrekker leert dat deze opleiding echter hoogstwaarschijnlijk wél voor subsidie in aanmerking komt. Geeft u daartoe in uw subsidieaanvraag een duidelijke omschrijving van het karakter van deze opleiding. De studie kan bijvoorbeeld gelden als voorbereiding op een (verkorte) vervolgstudie die wel opleidt tot bevoegd leerkracht.

Het aanvraagformulier zal op deze website beschikbaar worden gesteld.