VGS

Schoolleidersdag 2018
D.V. vrijdag 5 oktober vindt de jaarlijkse schoolleidersdag plaats. Samen met uw collega’s een dag om te reflecteren en na te denken over de visie voor het onderwijs. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en workshops rondom het thema.

Claire Boonstra en haar visie op het onderwijs
De hoofdlezing wordt verzorgd door Claire Boonstra. Ze is ingenieur Civiele Techniek, werkte als manager bij onder andere KPN en Unilever en is groot geworden met haar succesvolle Augmented Reality startup Layar. Van corporate bedrijven tot ambtenaren, van leerkrachten en leerlingen tot leiders – overal weet ze mensen op een krachtige wijze in beweging te brengen. Ze inspireert onderwijsinstellingen en nodigt ze uit om zelf op zoek te gaan naar hun visie op het leren en ontwikkelen in de toekomst. Ze stelt fundamentele vragen over het waarom en waartoe van onderwijs, over diepgewortelde overtuigingen en gewoontes. Ze plaatst het binnen de context van doorslaggevende bewegingen in de maatschappij, geeft concrete voorbeelden en deelt haar eigen inzichten.

Als reactie op de hoofdlezing hoopt drs. D. van Meeuwen, zijn visie te geven op christelijk, toekomstbestendig onderwijs. Dhr. Van Meeuwen is lid CvB Hoorbeeck College en Van Lodenstein College en voorzitter van de projectgroep Leren 2020.

Workshops
In de middag kunt u aansluiten bij diverse workshops.

Workshop 1: Onderwijs met portfolio’s en visie op onderwijs van de toekomst.

Door Erwin Dekker MEL, schoolleider in Elburg. Hij heeft het werken met portfolio’s bij leerlingen ingevoerd binnen zijn school.

Workshop 2: Burgerschap in curriculum-herziening en op de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR).

Door Hendri Last, bovenschools directeur RSVR.

Workshop 3: Creatieve vakken in het curriculum van de toekomst.

Door Jan den Ouden, kunstenaar en docent beeldende kunst.

Workshop 4: Leiding geven aan je team: Hoe kun je leraren sturen? Gepersonaliseerd of groepsgewijs?

Door Jan Willem Linskens, HR manager bij Korps Mariniers en Anton de Jong, onderwijsadviseur bij Driestar educatief.

Workshop 5: En de identiteit dan?

Door Pieter Moens en Marco van Eckeveld, college van bestuur en adviseur VGS.

Workshop 6: Maatschappelijke ontwikkelingen; politiek, cultureel, economisch en technologisch. Hoe moeten we onze kinderen op voorbereiden?

Door Bart Jan Spruyt, leraar Cultuur en Maatschappij aan hogeschool Driestar, docent HHS (VU) en politiek columnist bij ND en RD.

Workshop 7: Congruentie in leiderschap

Door Rens Rottier, voorzitter college van bestuur Driestar educatief en Kees van de Vloed, senior onderwijsadviseur Driestar educatief.

Datum, tijd en locatie
De Schoolleidersdag wordt gehouden op vrijdag 5 oktober van 09.30 tot 17.00 uur in Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25 in Houten. Een prachtige locatie, centraal gelegen bij Utrecht.

Save the date
Zet u de datum alvast in uw agenda? U kunt zich vanaf september inschrijven via www.vgs.nl/agenda.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de organisatoren:
Arnold van Huizen | a.vanhuizen@vgs.nl
Anton de Jong | t.j.c.dejong@driestar-educatief.nl
Wim van den Bosch | w.vandenbosch@driestar-educatief.nl