VGS

Gemeenten gaan zich inzetten om een financieel toegankelijk aanbod te doen voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zoals éénverdieners. Hiermee willen Asscher en de gemeenten alle peuters de mogelijkheid geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Het Rijk stelt hiervoor in 2016 circa 10 miljoen euro beschikbaar wat oploopt tot een bedrag van 60 miljoen euro structureel in 2021. Het is nog onduidelijk op welke manier gemeenten dit geld gaan inzetten.

Met deze afspraken wordt het verschil tussen éénverdieners en tweeverdieners kleiner. Tweeverdieners kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Met het beschikbaar komen van het extra geld, wordt de peuterspeelzaal ook toegankelijk voor peuters met niet-werkende ouders. Het blijft echter een keuze van de ouders om gebruik te maken van een peuterspeelzaal.

In de brochure ‘Uw school een brede school?’ kunt u meer lezen over de start van een peuterspeelzaal en de vorming van een brede school. Heeft u nog vragen? Neem contact op met Mr. J.W. Voorwinden (E w.voorwinden@vgs.nl – T 0180-44 26 63) of ondergetekende.