VGS

De huidige dubbele VOG-verplichting voor personeel dat in zowel de kinderopvang als het primair onderwijs werkt, wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2024 kan personeel in het primair onderwijs volstaan met een VOG-kinderopvang. Een VOG-onderwijs voldoet niet in de Kinderopvang, omdat daar strengere eisen gelden.

Schoolorganisaties ervaren belemmeringen bij het gebruik van de VOG. Een probleem kan ontstaan wanneer een school met spoed een invaller nodig heeft die niet over een geldige VOG beschikt, wat kan leiden tot het naar huis sturen van klassen.

De minister blijft strikt wat betreft de VOG-verplichting en staat niet toe dat er soepel met de regels wordt omgegaan, zelfs niet bij tijdelijke (inval)krachten. De veiligheid van de leerlingen gaat boven alles. De minister heeft het inrichten van een invalpool als mogelijke oplossing genoemd, maar dit is niet realistisch als er sprake is van langdurige personeelstekorten. Ook wordt het gebruik van een recente VOG voor andere invalfuncties beperkt door de geldigheidsduur.

De PO-Raad, die de belangen van schoolorganisaties vertegenwoordigt, dringt aan op structurele oplossingen en is kritisch over de voortgang die de minister maakt. In de verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden van periodieke en continue VOG-screening. Periodieke screening zou meer kosten en administratieve lasten met zich meebrengen, terwijl continue screening voordelen biedt zoals minder administratieve lasten en de risico’s worden sneller zichtbaar. De PO-Raad blijft aandringen op concrete stappen naar een definitieve oplossing voor de VOG-systematiek in het onderwijs.

Bron: PO-Raad