VGS

Speciaal voor schooldirecteuren en (directeur-)bestuurders hebben wij vandaag het Teamly kennisplatform gelanceerd! Via dit platform kunnen zij op een laagdrempelige manier contact zoeken en ideeën uit te wisselen met andere collega’s en schooldirecteuren.

Dit platform is op dit moment alleen toegankelijk voor schooldirecteuren en (directeur-)bestuurders rondom de inrichting van het onderwijs, gezien de huidige maatregelen in verband met het coronavirus. Mogelijk worden hier in een later stadium meer onderwerpen aan toegevoegd waarbij er wellicht ook andere personen toegang zullen krijgen. Hier wordt u dan uiteraard verder over geïnformeerd.