VGS

We hadden vorig jaar omstreeks deze tijd niet kunnen denken dat het een jaar later nog steeds niet mogelijk zou zijn om op grote schaal vergaderingen en bijeenkomsten te organiseren, vanwege de geldende coronamaatregelen. Veel ontmoetingen en overleggen vinden daarom nog steeds digitaal plaats.

Om die reden willen we u nogmaals wijzen op de toegevoegde waarde die het dashboard kan hebben als het gaat om presentatie van het jaarverslag. Het afgelopen jaar hebben diverse klanten gebruik gemaakt van dit product als middel om op een eenvoudige wijze de informatie uit het jaarverslag te delen met betrokkenen en eventueel als publieksversie te presenteren op de schoolwebsite. Naar aanleiding van uw positieve feedback en aangedragen verbeterpunten is het dashboard in de afgelopen periode verder geoptimaliseerd.

Het dashboard bevat de hoofdpunten uit het jaarverslag en is daarmee:

  • Eenvoudig en oplossingsgericht;
  • Volledig en overzichtelijk;
  • Attractief en gepersonaliseerd.

Benieuwd naar het dashboard? Klik hier voor een voorbeeld.

Ziet u ook de toegevoegde waarde van het dashboard als hulpmiddel bij de presentatie van het jaarverslag? Het dashboard is af te nemen vanaf 298 euro (excl. BTW). Neem contact op met ondergetekende of uw financieel adviseur om te informeren naar de mogelijkheden voor uw bestuur of instelling.