VGS

Vanwege de wijzigingen die gevraagd worden hebben we samen met de RMU besloten deze handreiking uit te geven. In deze handreiking geven we handvatten om de bepalingen uit de wet in de organisatie vorm te geven. Het accent ligt echt op de praktijk. In onze modelreglementen is de precieze verwerking van de wetswijzigingen opgenomen.

In januari 2017 hopen we tijdens de regiobijeenkomsten ook aandacht te besteden aan de wetswijzigingen en de handreiking. U kunt zich nog aanmelden voor deze bijeenkomsten.

De relatie tussen de intern toezichthouder, het bestuur en de medezeggenschapsraad verandert. Meer nog dan voorheen wordt van de toezichthouder het houden van overzicht en rolvastheid gevraagd. Van de medezeggenschapsraad vraagt het een oriƫntatie op de nieuwe rol. Met elkaar voor dezelfde zaak staan is het sleutelwoord om ontsporing te voorkomen. Graag denken we met uw schoolorganisatie mee om deze wetswijzigingen een goede plaats te geven. Ook zijn we beschikbaar als u dit moment wilt aangrijpen om de hele organisatie van bestuur en intern toezicht nog eens tegen het licht te houden. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden en onze werkwijze.

Al onze leden krijgen de handreiking in digitale vorm toegestuurd.