VGS

10 februari 2022 bericht bijgewerkt

Bij deze willen we u weer een geüpdatete versie van het format bestuursverslag aanbieden ten behoeve van deze verantwoording. Dit format geeft inzicht in de verplichte onderdelen voor het jaarverslag en de wijze waarop deze onderdelen verantwoord dienen te worden.

Het format is opgesteld op basis van het format bestuursverslag dat de PO-Raad op 18 januari jl. heeft gepubliceerd. Dit format is afgestemd met accountantskantoren en het ministerie en voldoet daarmee aan alle verplichtingen.

Ten opzichte van het format bestuursverslag 2020 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de verantwoording van het NPO. Daarnaast is nog een gedeelte opgenomen omtrent duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Verder is als bijlage een overzicht met handvatten voor het verslag van de toezichthouder toegevoegd.

 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het vormgeven van het verslag? Laat het ons weten.