VGS

Het format is opgesteld aan op basis van het format bestuursverslag dat de PO-Raad in november 2020 heeft gepubliceerd. Dit format is afgestemd met accountantskantoren en het Ministerie en voldoet daarmee aan alle verplichtingen.

Ten opzichte van het format bestuursverslag 2019 zijn maar een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de toelichting van de signaleringswaarde voor bovenmatig publiek eigen vermogen.

Zoals gebruikelijk ontvangen wij jaarlijks van de accountant een checklist, waaruit moet blijken of er nog extra verplichte onderdelen voor het jaarverslag zijn. Momenteel zijn wij nog in afwachting van deze checklist. Aangezien diverse scholen al aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar beginnen aan de vormgeving van het jaarverslag hebben we besloten het format reeds te publiceren. Onze verwachting is echter dat deze checklist niet tot substantiƫle aanpassingen van het format zal leiden. Indien een update van het format noodzakelijk is, zullen we u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Klik hier voor het format bestuursverslag 2020.