VGS

Het format is opgesteld aan op basis van het format bestuursverslag dat de PO-Raad in november 2019 heeft gepubliceerd. Dit format is afgestemd met accountantskantoren en het Ministerie en voldoet daarmee aan alle verplichtingen.

Eind 2019 heeft u van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief ontvangen met maatschappelijke thema’s die in het jaarverslag terug moeten komen. Het gaat hierbij om:

  • Strategisch personeelsbeleid
  • Passend Onderwijs
  • Allocatie van middelen naar schoolniveau
  • Werkdruk
  • Onderwijsachterstanden

Deze onderwerpen zijn tevens in het format verwerkt aangevuld met punten die hierin benoemd moeten worden.

Klik hier voor het format 2019.