VGS

Facturen rond de zomervakantie

Om deze periode van rust echt rustig in te gaan is het van belang dat de facturen die op school binnenkomen zo spoedig mogelijk verwerkt worden in Spendcloud. In verband met de collectieve zomersluiting zal VGS op vrijdag 29 juli 2022 voor de sluiting de facturen betaalbaar stellen. De facturen die tot en met woensdag 27 juli 2022 bij ons binnenkomen zullen nog voor de zomersluiting betaald worden. Facturen die na deze tijd binnenkomen, zullen pas in de week van 15 augustus ter betaling aangeboden worden. Heeft u in deze periode een factuur die met spoed betaald moet worden, dan kan deze door de penningmeester betaald worden.

 

NB Het kan voorkomen dat een factuur die via SpendCloud bij ons ter betaling wordt aangeboden niet juist is verwerkt. U ontvangt hierover dan via SpendCloud een bericht van uw administratief financieel medewerker met het verzoek de aangepaste factuur te accorderen. Raadpleeg de berichten in SpendCloud dus regelmatig, zodat facturen in de zomer niet onnodig lang open blijven staan.

Gerealiseerd: twee betalingsmomenten per week

Van verschillende kanten kregen we de vraag of het aantal betalingsmomenten uitgebreid kon worden. Dat is vanaf heden gerealiseerd. De facturen zullen als volgt worden afgehandeld:

  1. Facturen die tot en met woensdag worden ingediend, worden vrijdagmorgen betaald.
  2. Facturen die na woensdag tot en met vrijdag worden ingediend, worden de volgende dinsdagochtend betaald.

Doorgeven wijzigingen Spendcloud

We willen u vragen wijzigingen met betrekking tot rechten en accounts voor Spendcloud tijdig door te geven. De uiterste datum waarop wijzigingen kunnen worden doorgegeven is dinsdag 23 juli. Alle mutaties die daarna binnenkomen worden verwerkt in de week van 22 augustus. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan applicatiebeheer (applicatiebeheerfa@vgs.nl)

Hartelijke zomergroet namens alle VGS-collega’s financiële administratie