VGS

1. Percentages berekening vrije ruimte in 2022

In 2020 en 2021 was de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) extra verhoogd als crisismaatregel tijdens corona. In 2022 is dat niet meer zo. In 2022 gelden de volgende percentages voor de berekening van de vrije ruimte van uw WKR-budget :

  • voor de eerste € 400.000 van de loonsom geldt een percentage van 1,7%
  • voor het bedrag boven € 400.000 van de loonsom geldt het percentage van 1,18%.

Als u de vrije ruimte overschrijdt moet u over de overschrijding 80% belasting betalen.

Bron : Rijksoverheid

2. Wijziging gerichte vrijstelling arbovoorzieningen vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet. Verplichte arbovoorzieningen zijn bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een EHBO-cursus (dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma).

Als uw werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wenst (een duurder montuur bij een computerbril of een duurdere stof op een bureaustoel), dan is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening, kunt u een eigen bijdrage van de werknemer vragen. Deze eigen bijdrage brengt u in mindering op het nettoloon.

U kunt in plaats daarvan ervoor kiezen de extra kosten of een niet-verplichte arbovoorziening aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen, met inachtneming van het gebruikelijkheids-criterium. De voorziening blijft dan onbelast voor uw werknemer. U kunt voor de extra kosten of de niet-verplichte arbovoorziening ook gebruik maken van een cafetariaregeling (cafetariaregeling is het uitruilen van een bruto loonbestandsdeel (voornamelijk vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering) tegen een netto vergoeding). Wilt u gebruik maken van de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen moet u dit opnemen in uw WKR-beleid.

Bron : Belastingdienst

3. Vergoeding aan een Wajonger

U kunt er als werkgever voor kiezen om bij medewerkers met een WAJONG-uitkering, eventuele bruto-toelagen (die niet voortvloeien uit de CAO maar eigen beleid zijn), onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR. Dit omdat bij een Wajonger zijn bruto-toelagen verrekend wordt met zijn uitkering. Volgens de inkomensregeling die sinds 1 januari 2021 geldt wordt van elke euro die een Wajonger verdient 70 cent verrekend met de uitkering en houdt hij dus bruto 30 cent over. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid voor Wajongers moet u dit opnemen in uw WKR-beleid.

Bron : Rijksoverheid