VGS
  • P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.w.moens@vgs.nl (in noodgevallen 06-30 58 55 00)
  • J.M. (Marco) van Eckeveld, manager Kwaliteit en Relaties – 06-48 10 91 93
  • S. (Sander) den Hartog, manager Bedrijfsvoering en Relaties – 06-10 99 33 00
  • J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager Organisatie en Dienstverlening – 06-36 02 58 40

Namens alle medewerkers van VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe.