VGS
  • P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.w.moens@vgs.nl (in noodgevallen  06-30 58 55 00)

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede biddag toe.