VGS

Biddag 2020, een biddag voor ‘gewas en arbeid’, maar ook voor gezondheid, vrede, veiligheid en vrijheid van godsdienst en onderwijs.

Biddag 2020 krijgt een uniek karakter als we letten op de actualiteit van het corona-virus dat wereldwijd de mensen in de greep houdt, wat inmiddels het reguliere functioneren van een samenleving stillegt. Hoe bijzonder blijkt opnieuw hoe klein en nietig mensen zijn en hoe groot God is. Het raakt ook onze scholen, gezinnen en kerken. We mogen daarom wel bijzonder bidden op deze biddag om de bewarende Hand van de HEERE.

Biddag 2020 is ook een boetedag. Als reformatorisch onderwijs hebben we vergeving nodig want we functioneren niet zoals het een christen betaamt. Zijn wij ‘het zout der aarde’?, bidden wij om de vrede van de stad? Of zijn we meer in onszelf gekeerd en gericht op ónze positie en rechten? Veel zegeningen ontvangen, heeft de Heere daar de eer en dank van gekregen?

Biddag 2020: we kunnen gemakkelijk bezorgd zijn over de toekomst; in Finland (!) en Denemarken (!) zijn christelijke leiders urenlang ondervraagd over de Bijbelse visie op relatie en seksualiteit, onze collega’s van het christelijk onderwijs in Pakistan zijn dagelijks in spanning over hun toekomst. Ook in Nederland is er reden tot zorg. Mag daarom deze biddag staan in het licht van Filippenzen 4:6:

Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God.
Filippenzen 4:6

Namens alle VGS collega’s wensen we al onze scholen een gezegende biddag toe.

P.W.Moens, CvB

 

Bereikbaarheid

  • G. (Gerard) Klerk, manager afdeling Financiën – 06-40 78 73 03
  • J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager afdeling Personeelsmanagement – 06-36 02 58 40
  • P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.w.moens@vgs.nl (in noodgevallen  06-30 58 55 00)