VGS
  • De nieuwsbrief Vrijheid van Onderwijs Deze verschijnt 4x in het eerste halfjaar van 2022. U ontvangt een selectie van relevante nieuwsartikelen uit verschillende media. Zo blijft u op de hoogte wat er door opinie- en beleidsmakers zoal geschreven wordt over de vrijheid van onderwijs. Daarbij geven VGS en VBSO duiding bij de artikelen en zoomen we in op vier specifieke thema’s: het regeerakkoord, burgerschap, sociale veiligheid en toelatingsbeleid.
  • De nieuwsbrief Politiek en Jurisprudentie Deze verschijnt doorgaans iedere drie weken. Het bevat een overzicht van de komende onderwijsdebatten in de Eerste en Tweede Kamer, alle Kamerstukken (correspondentie van de Kamerleden en onderwijsministers), rapporten van de Onderwijsraad, en onderwijs-uitspraken van de Raad van State, het Mensenrechtencollege en de rechtbanken.
  • De algemene VGS-nieuwsbrief Deze verschijnt doorgaans iedere twee weken. Hierin staan relevante artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs die de afgelopen twee weken op onze website hebben gestaan. Ook houden we u op de hoogte van (nieuwe) dienstverlening, trainingen en bijeenkomsten van VGS.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs.