28 augustus 2018

Nevenvestiging reformatorisch speciaal onderwijs op Urk van start

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar kan er ook op Urk reformatorisch speciaal onderwijs gegeven worden. Recent heeft de Raad van State de bezwaren tegen de komst van deze nevenvestiging ongegrond verklaard. Vooralsnog wordt gestart met een groep van negen leerlingen. Volgend schooljaar zullen naar verwachting meer leerlingen de nevenvestiging bezoeken. Het grote voordeel voor deze leerlingen is dat zij dicht bij huis onderwijs kunnen ontvangen en niet dagelijks meer naar de Obadjaschool in Zwolle hoeven te reizen.

Voorlopig biedt de reformatorische Petrus Dathenusschool op Urk onderdak aan de leerlingen van de nevenvestiging. Op termijn is het de bedoeling om de nevenvestiging een onderdeel te laten zijn van het nog te realiseren Integraal Kindcentrum op Urk.

De VGS is blij dat na een lange weg van bezwaar en beroep, waarin de VGS het schoolbestuur heeft bijgestaan, er nu een positief beslissing genomen is door de Raad van State. Voor een groot aantal leerlingen uit Urk betekent dit dat zij dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Voor de leerlingen die zeer specifieke zorg en aandacht nodig hebben, blijft de Obadjaschool te Zwolle beschikbaar.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50