Leergangen

Onze leergangen zijn unieke, door het Schoolleidersregister gecertificeerde trajecten waarmee u werkt aan de vierjaarlijkse herregistratie als Register directeur onderwijs (RDO). De leergangen zijn samen met Driestar onderwijsadvies ontwikkeld en worden aangeboden via Penta Nova. Het unieke is dat door het volgen van twee leergangen tenminste drie professionaliseringsthema’s afgerond worden.

Iedere leergang heeft een inhoudelijk leerlijn en een persoonlijke leerlijn. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan het vergaren van feitelijke kennis via literatuur, maar de vooral toepassing van die kennis in de praktijk en de rol die de schoolleider hierin heeft en kiest een prominente plaats heeft.

Het aanbod

 

Bekijk hier ons totale aanbod.