Ledenservice

Naast dat veel scholen diensten afnemen bij de VGS, zijn de meeste christelijk/reformatorische scholen ook lid van de VGS. Dat betekent dat scholen contributie betalen om een aantal belangrijke activiteiten van de VGS mogelijk te maken. Van oudsher worden deze activiteiten vormgegeven binnen VGS Besturenorganisatie. Onder medewerkers is zichtbaar welke mensen bij dat team horen.

Het doel van VGS Besturenorganisatie is het behoud en de bloei van het reformatorisch onderwijs. Om dat te verwezenlijken houdt zij zich in hoofdzaak bezig met vertegenwoordiging, visievorming en belangenbehartiging. Hierbij werkt VGS Besturenorganisatie samen met een groot aantal partners om zo beter de breedte van het reformatorisch onderwijs te kunnen dienen. Te noemen zijn Driestar Educatief, SGP, RMU en andere besturenorganisaties zoals Verus.

  • Vertegenwoordiging: in de vertegenwoordigende rol werkt VGS Besturenorganisatie  aan de beïnvloeding van de publieke (en politieke) opinie, vooral in Den Haag. Op die manier worden de opvattingen van het reformatorisch onderwijs duidelijk naar voren gebracht en wordt op een positieve wijze aandacht gevraagd voor dit onderwijs. Zo kunnen karkaturen worden voorkomen of weggenomen.
  • Visievorming: hiervoor is het nodig dat de VGS, mét de achterban, op een groot aantal terreinen een duidelijke visie vormt. Een goed voorbeeld daarvan is het voortdurende debat over de vrijheid van onderwijs. Van zijn de grenzen van die vrijheid? Hoe verhoudt ze zicht tot de vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel?
  • Belangenbehartiging: de VGS houdt zich daarnaast bezig met de belangenbehartiging richting de overheid en andere organisaties, maar ook met dienstverlening richting het veld als het om algemene voorlichting gaat over wezenlijke maatschappelijke en randvoorwaardelijke zaken in het onderwijs.

Dit alles betekent dat de beleidsmedewerkers van deze afdeling uitstekend inzicht hebben in maatschappelijke en ambtelijke structuren. Dit stelt hen in de gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren en de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk van bestuurders, toezichthouders en directeuren in het onderwijs. Middels onze halfjaarlijkse platformbijeenkomsten worden deze inzichten met het scholenveld gedeeld.