Juridisch

Heeft u een werknemer die al geruime tijd ziek is? Heeft u problemen met een overeenkomst? Wordt u gevraagd geleden schade te vergoeden? Bij VGS zijn meerdere juristen actief die zich met veel toewijding dagelijks bezig houden met juridische kwesties binnen de scholen.

Deze juristen hebben ieder op hun eigen gebied adequate kennis van wet- en regelgeving en zetten deze in voor dienstverlening en advisering aan scholen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan advies op het gebied van aansprakelijkheid, contracten, huisvesting, ontslag of privacy. Regelmatig schrijven zij interessante artikelen over juridische thema’s. U vindt deze artikelen hier.

Juridische helpdesk
Leden kunnen de eerste 15 minuten gratis gebruikmaken van onze juridische helpdesk, waarbij kort en bondig inhoudelijk wordt gereageerd op uw vraag. Ook is het mogelijk, als de vraag omvangrijker is, een eerste vrijblijvende reactie wordt gegeven, waarbij een advies wordt gegeven over het te volgen traject. Na het eerste kwartier wordt de gebruikelijke tarifering van toepassing.

Juridische diensten
De juristen van VGS hebben ieder hun eigen expertise. U kunt contact opnemen met de jurist die het betreffende rechtsgebied is zijn beheer heeft. Als na een eerste vrijblijvende beoordeling door de juristen van VGS blijkt dat de kwestie omvangrijker is dan via de helpdesk kan worden behandeld, dan kan in overleg besloten worden om betaalde juridische dienstverlening in te zetten. Hierover kunnen onderling afspraken worden gemaakt.

De VGS adviseert u bij:

› Oprichting en instandhouding scholen
 • Statuten; rechtspersonenrecht
mr. Jan Macdaniel MA
 • Stichting/opheffing scholen
mr. Wim Voorwinden
 • Fusie
mr. Wim Voorwinden
  Arbeid
 • Arbeidsrecht
René Tromp MSc / Bertjan Agteresch
 • Sociale zekerheid
René Tromp MSc
 • Discriminatie en AWGB
mr. Jan Macdaniel MA
› Medezeggenschap    mr. Wim Voorwinden
› Bekostiging   mr. Wim Voorwinden
 Leerlingen en ouders
 • Leerlingenvervoer
mr. Wim Voorwinden
 •  Leerplicht, toelating/verwijdering
mr. Jan Macdaniel MA
 • Overige ouder-schoolkwesties
mr. Jan Macdaniel MA
› Huisvesting  
 • w.o. verhuur
mr. Wim Voorwinden
› Overige civielrechtelijke thema’s
 •  Contractenrecht
Bertjan Agteresch
 •  Privacy en datalekken
mr. Tineke Mulder
 •  Aansprakelijkheid
Bertjan Agteresch
 • (Collectieve) verzekering(en)
Bertjan Agteresch
 › Klachtrecht, familierecht    mr. Tineke Mulder
 › Sociale veiligheid mr. Tineke Mulder
 

Overige vragen
Heeft u andere vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van de juridische dienstverlening van VGS, of kunt u op deze pagina niet de juiste route vinden voor uw vraag? Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel via 0180 – 442 659 of j.macdaniel@vgs.nl.