28 augustus 2018

(Her)verkiezing leden identiteitscommissie

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Sinds 1 juli 2015 houdt de VGS samen met de RMU de identiteitscommissie in stand. Om de drie jaar dient er een (her)verkiezing van de leden van deze commissie plaats te vinden. Hiertoe dragen de VGS en de RMU de volgende kandidaten voor aan hun leden:

Beoogde samenstelling per 1 juli 2018 vanwege (her-)verkiezing na drie jaar

Voorzitter
Mr. drs. D. Vergunst
Plaatsvervangend voorzitter
Mr. A.J.C. van Bemmel
Leden namens bestuur
Lid, gekozen door besturen
Mr. W.N.L. Donker
Plv. lid, gekozen door besturen
Mr. B. Bouter
Lid, gekozen door besturen
Prof. mr. dr. ds. W.A. Zondag
Plv. lid, gekozen door besturen
Mr. C.G. van der Staaij
Leden namens personeel
Lid, gekozen door personeel
Drs. S. Stoop
Plv. lid, gekozen door personeel
Mw. mr. M. Jongsma – van Helden
Lid, gekozen door personeel
Mr. A.J. den Besten
Plv. lid, gekozen door personeel
Mr. L.G.I. Barth
Griffier
Mr. J.S. Beukens

Tegenkandidaten
Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen.

Over de commissie
De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.

 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Tineke Mulder
  t.mulder@vgs.nl
  0180-44 26 50
  06-44 27 60 06