8 februari 2018

Handreiking Functionaris Gegevensbescherming beschikbaar

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Door de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet is een handreiking ontwikkeld over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). VGS heeft meegedacht in de totstandkoming ervan. Er wordt nog een aparte handreiking voor samenwerkingsverbanden gemaakt.

De handreiking legt uit hoe scholen om moeten gaan met de verplichting vanuit de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een FG aan te stellen. Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie die zich bezighoudt met de privacy van medewerkers en leerlingen. In de handreiking wordt uitgelegd op welke grond een schoolbestuur een FG moet aanwijzen, hoe je die aanwijzing regelt, wat diens taken en bevoegdheden zijn en wat de functie-eisen zijn. Daarnaast worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven over hoe een FG geregeld kan worden.

De verplichting om en FG aan te wijzen is één van de zaken die een schoolbestuur moet regelen vanaf 25 mei 2018. Niet veel schoolbesturen zullen dan al een FG hebben aangewezen. Onlangs hebben we u reeds gemeld dat de VGS op dit moment druk bezig is om helderheid te krijgen of die verplichting er echt is en hoe dat vorm te geven. Binnenkort heeft VGS daarover weer een overleg met de Raden en Kennisnet. Zie verder dit bericht. Zodra we meer duidelijkheid hebben, wordt u hierover geïnformeerd.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Tineke Mulder
  t.mulder@vgs.nl
  0180-44 26 50
  06-44 27 60 06