12 april 2018

Extra geld voor cultuur- en muziekonderwijs

De overheid vindt het belangrijk dat er in de lessen genoeg aandacht en ruimte is voor muziek en cultuur. Het kabinet maakt het daarom mogelijk dat leerlingen tijdens hun basisschooltijd bijvoorbeeld het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Met ingang van 2018 wordt hiervoor een extra bedrag per leerling ontvangen via de prestatiebox. Het primaire doel is om scholen te stimuleren hun leerlingen al vroeg met cultuur in aanraking te laten komen. Het totaalbedrag dat het kabinet wil investeren in ‘cultuur en historisch-democratisch bewustzijn’ loopt op van € 25 miljoen in 2018 tot € 80 miljoen in de jaren daarna.

Impuls Muziekonderwijs
Daarnaast worden scholen aangemoedigd om meer aandacht te besteden aan muziek in de klas. Zo is voor het geven van meer en beter muziekonderwijs het beschikbare subsidiebudget verdubbeld naar € 10 miljoen. Op dit moment maken reeds 1300 scholen gebruik van de regeling en komt er ruimte voor 600 extra scholen. Er kan een aanvraag worden ingediend zolang er budget beschikbaar is, tot uiterlijk 29 juni. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Informatie over de aanvraagvoorwaarden is hier te vinden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien MSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73