VGS

Sinds het publiceren van ons artikel is er door diverse klanten belangstelling getoond voor de mogelijkheden van schatkistbankieren. In overleg met het Ministerie van Financiën is dan ook besloten om (bij voldoende aanmeldingen) speciaal voor onze klanten een webinar te organiseren.

Tijdens deze online bijeenkomst zal allereerst dieper worden ingegaan op de inhoud van schatkistbankieren en wordt een doorkijkje geboden in het aanmeldproces voor schatkistbankieren. Na deze introductie door een accountmanager van het ministerie zal sprake zijn van een interactief deel, waarbij er ruimte is om vragen te stellen aan desbetreffende persoon of aan ons als VGS en praktijkervaringen met elkaar te delen.

Het is tevens mogelijk om vooraf vragen te stellen per e-mail over het onderwerp. Deze vragen zullen dan tijdens de webinar worden beantwoord door de accountmanager van het ministerie of door een van onze medewerkers.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op D.V. donderdag 11 maart van 10.00 – 11.30 uur. U kunt zich tot D.V. vrijdag 19 februari aanmelden. Hierop ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname en verdere instructies.

Zoals reeds vermeld zal alleen speciaal voor klanten van VGS een webinar worden georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. We hopen u tijdig op de hoogte te stellen indien dit niet het geval is.

  • 11 maart 2021
  • 10.00 - 11.30 uur
Naar overzicht