VGS

Als voorzitter van een bestuur of toezichthoudend orgaan vervult u een sleutelrol. Er wordt van u verwacht dat u effectief leiding geeft aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Het toepassen van de juiste vaardigheden is hierbij essentieel. Tijdens de training ontwikkelt u uw vaardigheden en leert u te handelen vanuit uw persoonlijke stijl.

Meer informatie over deze training

  • 05 februari
  • 16.00 - 21.00 uur
Naar overzicht